Hva koster dårlig HMS?

Er dine arbeidsmiljøtiltak lønnsomme?

 

 

 

box1

box2

box3

Hvordan regne på HMS-tiltak?

AdobeStock 293423297Web

Når vi skal regne på lønnsomheten av HMS-tiltak bruker vi en såkalt kost-nytte dialog. Det er en likeverdig samtale der kvalifiserte parter snakker sammen om hva som kan gå galt (risikovurdering) og hva som kan være gode tiltak, samt kostnaden og nytten ved å gjennomføre tiltak.

Risikoanalyse 2.0

HMS-økonomi er «Risikoanalyse 2.0». Vi tar utgangspunkt i risikoanalysen.
• Hva kan gå galt?
• Hva er sannsynligheten for at det går galt?
• Hva er (den økonomiske) konsekvensen hvis det går galt?
• Hvilke tiltak er aktuelle?
• Hvilken effekt forventes tiltaket å ha?

• Hva koster alternative tiltak?
• Hva blir effekten i kroner og øre?

Som regel velger vi det som gir størst lønnsomhet, men ikke alltid. Vi må alltid se på helheten, menneskelig, teknologisk, gjennomførbarhet, lønnsomhet på kort og lang sikt, osv.
Vil du ta bedre HMS-beslutninger? Registrer deg her