Forum for HMS-økonomi

MeetingPeople

Forum for HMS-økonomi skal være en levende arena for fagstoff, metoder og inspirasjon.
Her vil du lære mer om hvordan du kan se økonomien i arbeidsmiljøtiltak, og være litt aktiv i å vurdere økonomiaspektet ved godt og dårlig arbeidsmiljø.

Som medlem får du full tilgang til:

 • HMS-økonomikalkulatorene
    Sykefraværskalkulator
    Lønnsomhetskalkulator (kost-nytte) for HMS-tiltak
    Ulykkeskalkulator
 • Fagstoff, forskning og eksempler som viser økonomien i ulike tiltak og kostnadene i uheldige forhold på jobb.
 • Tips om hvordan du kan organisere arbeidet rundt HMS-økonomi på jobben.
 • Spørrespalte der du kan spørre om råd om hvordan du kan gå frem for å regne på tiltak, så du kan se hva dårlig HMS koster og hva gode arbeidsmiljøtiltak kan gi.
 • Opplæringsprogram i HMS-økonomi
 • Ethvert arbeidsmiljøtiltak har en økonomisk effekt, enten du regner på det, eller ikke. Hvorfor ikke regne på det?

Priser og vilkår  |  Registrer deg her

Sunne Organisasjoner AS / HMS Norge AS, tlf. 92281801, e-post: christian@hmsnorge.no